Forside 2017-10-10T08:26:26+00:00

Læsekonsulenternes Landsforening

Konsulenter for sprog, læsning og læring

Læsekonsulenternes Landsforening – konsulenter for sprog, læsning og læring er en faglig forening, der bygger på tre ben

  • sparring og udvikling i forhold til konsulentrollen
  • varetagelse af medlemmernes faglige interesser omkring læsning og skriftssprogsudvikling – læsesagen
  • varetagelse medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser – fagpolitik

Foreningen har en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening, der sikrer gensidig information og konsultation i sager, der vedrører vore faglige interesser. Medlemskabet af Læsekonsulenternes Landsforening fordrer medlemskab af Danmarks Lærerforening.

Alle medlemmer får adgang til foreningens lukkede konference på Skolekom, hvor foreningens medlemmer deler nyheder, og hvor du har mulighed for at drøfte faglige og pædagogiske spørgsmål med dine kolleger.

I 78 af landets 98 kommuner er der ansat en eller flere læsekonsulenter – afhængigt af kommunens størrelse.

Læsekonsulenternes Landsforeningen har sit eget forlag med udgivelser inden for emnet skriftsprogsudvikling. Der henvises til forlaget for info og salg af bøger.

Klik her for at læse mere om vore værdier